Odvetnica

Diplomirala sem na pravni fakulteti v Ljubljani l. 1991, dve leti pozneje sem opravila pravosodni izpit. Praktične izkušnje sem pridobivala na sodišču, pri notarju in v gospodarstvu. Aprila 2007 sem odprla odvetniško pisarno, ob svojem delu pa sem se vseskozi strokovno izpopolnjevala in usposabljala.

Tako sem leta 2002 uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom »Varstvo pred imisijami« ter pridobila naziv magistrice pravnih znanosti. Leta 2013 pa sem doktorirala z disertacijo pod naslovom: »Položaj etažnega lastnika v slovenskem pravnem redu« in pridobila naziv doktorice pravnih znanosti.

Imam bogate izkušnje z odvetniškim delom v gospodarstvu, sicer sem specialistka za področje civilnega prava. Kot specialistka civilnega prava se največ ukvarjam s primeri, ki spadajo v to področje. 

Družina in prijatelji so zame največje bogastvo. Če lahko z njimi delim lepote narave, čare umetnosti in vznemirljivost potovanj, je vse še mnogo lepše.