Aktualno

V rubriki AKTUALNO vas opozarjamo na zanimivo prakso, s katero se srečamo ter vas obveščamo o aktualnih dogodkih,  na katerih smo ali bomo sodelovali.

VIŠJA SILA IN EPIDEMIJA

 

V pogodbenih razmerjih velja pravilo, da morata stranki izpolniti pogodbene obveznosti. Lahko pa se zgodi, da to ni mogoče zaradi razlogov, na katere stranki nista mogli vplivati – to je zaradi višje sile. Če v pogodbi  ni določeno, kaj stranki štejeta kot višjo silo, se uporabi pravo, ki sicer velja v danem primeru. Slovensko pravo (obligacijski zakonik) višje sile ne definira, sodna praksa pa jo razlaga  zelo restriktivno.  V gospodarskih pogodbah, zlasti mednarodnih,  je pogosta uporaba  klavzule o višji sili. (Force Majeure).  Zato je potrebno v primeru sklicevanja na višjo silo potrebno v vsakem primeru posebej pogledati, kakšno je pogodbeno določilo glede višje sile.  Kot pripomoček pri oblikovanju pogodbene klavzule o višji sili je zelo dobrodošel model, kot ga predlaga Mednarodna trgovinska zbornica (ICC). Ravno bolezen COVID 19 je to zbornico vzpodbudila, da je pripravila nov model pogodbene klavzule tako, da se tudi v primeru  epidemije stranke lahko avtomatično sklicujejo na višjo silo.  https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf. Uporaba te modelne klavzule je priporočljiva tudi v pogodbah, ki nimajo mednarodnega značaja, zlasti če gre za projekt, investicijo, ki se izvršuje dlje časa.

ZAPOSLIM

Zaposlim odvetnika/odvetnico. Pogoj je,  da je kandidat za zaposlitev že vpisan v imenik odvetnikov oziroma da izpolnjuje vse pogoje za vpis.  Pogoj je tudi  vozniški izpit B kategorije. Plača in ostali pogoji dela po dogovoru. Prijave z življenjepisom sprejemam na elektornski naslov anita@napotnik-op.si,  do vključno 26.2.2019

Starejše objave 1 2 3 4