Stroka

Poleg dela v odvetniški pisarni je odvetnica aktivna tudi kot strokovnjakinja s področja civilnega prava. Tako v različnih strokovnih publikacijah objavlja članke in druge prispevke, prav tako aktivno v vlogi predavateljice sodeluje na različnih strokovnih posvetih in seminarjih.

ZNANSTVENI IN STROKOVNI PRISPEVKI

Celotna osebna bibliografija je navedena v sistemu COBISS in dostopna na povezavi.

Zadnji prispevki:

Odpoved pogodbe o najemu po novem možna samo z dopisom

Nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki je začel veljati 19. junija 2021 je prinesel spremembo tudi glede odpovedi najemnih pogodb. Sedaj za odpoved najemne pogodbe ni več potrebno vlagati tožb,  pogodba se lahko odpove le z dopisom. Več o tem v članku v časopisu Finance  https://www.finance.si/8981218/Odpoved-pogodbe-o-najemu-po-novem-mozna-samo-z-dopisom

 

Prenos lastninske pravice na splošnih skupnih delih

Pri prodaji splošnega skupnega dela stavbe, ki je v etažni lastnini, morajo sodelovati vsi etažni lastniki. V praksi to povzroča težave. V članku je predstavljeno, kakšne so možne rešitve, da bi bili interesi etažnih lastnikov še vedno varovani in da bil tak posel v praksi izvedljiv. O tem v članku objavljenem v reviji Pravna praksa, št. 21-22, 2021, str. 17-19,  dostopno tudi  preko www.pravnapraksa.si ali www.iusinfo.si (plačljiv dostop)

 

KDAJ BODO OBČINSKE CESTE ZARES OBČINSKE ?

 

Novi zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki je stopil v veljavo junija 2018, je uvedel možnost, da lahko tudi lastnik zemljišča predlaga svojo razlastitev. To pride v poštev, če javna cesta poteka po zasebnem zemljišču, občina pa tega zemljišča noče odkupiti. Več o tem pišem v Pravni praksi, letnik 2019, številka 26, 4. 7. 2019, stran 21,  dostopno tudi  preko www.pravnapraksa.si ali www.iusinfo.si (plačljiv dostop)

Starejše objave 1 2 3 4 5 6 7

PEDAGOŠKO DELO

Odvetnica ima tudi izkušnje kot predavateljica. V dogovoru z naročnikom lahko sodeluje kot predavateljica za manjše ali večje skupine slušateljev.
O ceni in izvedbi predavanj ali delavnic se odvetnica in naročnik posebej dogovorita.

Zadnja predavanja:

DAN ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA

V okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice bo organiziran DAN ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA, ki bo potekal v sklopu dogodka na nivoju Evropske komisije z naslovom Wegate* Summit 2021: WE are the Next Generation (https://wegate.eu/news-events/news/wegate-summit-2021-we-are-next-generation).Na dogodku bo odvetnica dr. Anita Napotnik sodelovala s prispevkom: PREVIDNOSTI PRI SKLEPANJU POGODB O FINANCIRANJU

POSLOVNI, RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK PROTIKORONSKE ZAKONODAJE (ponovitev predavanja)

Kako uveljavljati pomoči, kako bo z nadzorom in kako se izogniti sankcijam?

Na posvetu, ki bo  21.09.2020  bomo na primerih predstavili  vrste in oblike  državnih pomoči,  kakšni so bili pogoji in merila za  njihovo pridobitev,  kako  bodo te pomoči vplivale na bilančno sliko in obdavčitev podjetij v letu 2020. Posebej bomo predstavili tudi,  na kaj moramo biti pozorni v letošnjem poslovanju, da zmanjšamo tveganje za vračilo pomoči,  kdo in kako bo nadzoroval prejemnike pomoči in  preverjal upravičenost prejete pomoči, kakšna dokazila potrebujemo ter kako se pripraviti na morebiten inšpekcijski pregled.  Več o dogodku na povezavi:

https://akademija-finance.si/seminarji/protikoronska/

POSLOVNI, RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK PROTI-KORONSKE ZAKONODAJE

Kako uveljavljati pomoči, kako bo z nadzorom in kako se izogniti sankcijam?

Na posvetu, ki bo 22.06.2020  bomo na primerih predstavili  vrste in oblike  državnih pomoči,  kakšni so bili pogoji in merila za  njihovo pridobitev,  kako  bodo te pomoči vplivale na bilančno sliko in obdavčitev podjetij v letu 2020. Posebej bomo predstavili tudi,  na kaj moramo biti pozorni v letošnjem poslovanju, da zmanjšamo tveganje za vračilo pomoči,  kdo in kako bo nadzoroval prejemnike pomoči in  preverjal upravičenost prejete pomoči, kakšna dokazila potrebujemo ter kako se pripraviti na morebiten inšpekcijski pregled.  Več o dogodku na povezavi:

https://akademija-finance.si/seminarji/protikoronskazakonodaja/

Starejše objave 1 2 3 4 5 6

Več o ostalih dogodkih in predavanjih v osebnem arhivu odvetnice.