Stroka

Poleg dela v odvetniški pisarni je odvetnica aktivna tudi kot strokovnjakinja s področja civilnega prava. Tako v različnih strokovnih publikacijah objavlja članke in druge prispevke, prav tako aktivno v vlogi predavateljice sodeluje na različnih strokovnih posvetih in seminarjih.

ZNANSTVENI IN STROKOVNI PRISPEVKI

Celotna osebna bibliografija je navedena v sistemu COBISS in dostopna na povezavi.

Zadnji prispevki:

Odpoved pogodbe o najemu po novem možna samo z dopisom

Nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki je začel veljati 19. junija 2021 je prinesel spremembo tudi glede odpovedi najemnih pogodb. Sedaj za odpoved najemne pogodbe ni več potrebno vlagati tožb,  pogodba se lahko odpove le z dopisom. Več o tem v članku v časopisu Finance  https://www.finance.si/8981218/Odpoved-pogodbe-o-najemu-po-novem-mozna-samo-z-dopisom

 

Prenos lastninske pravice na splošnih skupnih delih

Pri prodaji splošnega skupnega dela stavbe, ki je v etažni lastnini, morajo sodelovati vsi etažni lastniki. V praksi to povzroča težave. V članku je predstavljeno, kakšne so možne rešitve, da bi bili interesi etažnih lastnikov še vedno varovani in da bil tak posel v praksi izvedljiv. O tem v članku objavljenem v reviji Pravna praksa, št. 21-22, 2021, str. 17-19,  dostopno tudi  preko www.pravnapraksa.si ali www.iusinfo.si (plačljiv dostop)

 

KDAJ BODO OBČINSKE CESTE ZARES OBČINSKE ?

 

Novi zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki je stopil v veljavo junija 2018, je uvedel možnost, da lahko tudi lastnik zemljišča predlaga svojo razlastitev. To pride v poštev, če javna cesta poteka po zasebnem zemljišču, občina pa tega zemljišča noče odkupiti. Več o tem pišem v Pravni praksi, letnik 2019, številka 26, 4. 7. 2019, stran 21,  dostopno tudi  preko www.pravnapraksa.si ali www.iusinfo.si (plačljiv dostop)

Starejše objave 1 2 3 4 5 6 7

PEDAGOŠKO DELO

Odvetnica ima tudi izkušnje kot predavateljica. V dogovoru z naročnikom lahko sodeluje kot predavateljica za manjše ali večje skupine slušateljev.
O ceni in izvedbi predavanj ali delavnic se odvetnica in naročnik posebej dogovorita.

Zadnja predavanja:

NASTOPANJE ETAŽNIH LASTNIKOV V PRAVNEM PROMETU

Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (20-21. maj, Portorož)

Če želijo etažni lastniki razpolagati s splošnim skupnim delom je potrebno njihovo 100% soglasje. To je največkrat nemogoče.  Življenjski primeri  narekujejo spremembo prakse in zakonodaje. Več o predlogih za te spremembo v  prispevku na  dnevih stvarnega in zemljiškega prava.

https://gvzalozba.si/16-dnevi-stvarnega-in-zemljiskoknjiznega-prava/

 

 

UPRAVLJANJE SKUPNIH DELOV ETAŽNE LASTNINE

Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (22-23. maj Portortorž) 

Odvetnica bo predavala o  upravljanju skupnih delov etažne lastnine. Skupni deli so solastnina etažnih lastnikov.  O upravljanju solastnine odločajo solastniki,  posle upravljanja  pa na podlagi pogodbe opravljajo upravniki   https://dszp.gvzalozba.si/#Schedule

 

UPRAVLJANJE SKUPNIH DELOV ETAŽNE LASTNINE

Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava (22-23. maj Portortorž) 

Odvetnica bo predavala o  upravljanju skupnih delov etažne lastnine. Skupni deli so solastnina etažnih lastnikov.  O upravljanju solastnine odločajo solastniki,  posle upravljanja  pa na podlagi pogodbe opravljajo upravniki   https://dszp.gvzalozba.si/#Schedule

 

Starejše objave 1 2 3 4 5 6 7 8

Več o ostalih dogodkih in predavanjih v osebnem arhivu odvetnice.